Εκπαιδευση - πρακτικη ασκηση

Αναλαμβάνοντας ένα δύσκολο και πολυσήμαντο έργο, γρήγορα καταλάβαμε ότι η εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των φοιτητών και ενδιαφερομένων είναι ίσως η σημαντικότερη ευθύνη μας.
Έτσι, η ΑΝΙΜΑ:

  • Προωθεί προγράμματα εκπαίδευσης on-the-job ("στον χώρο εργασίας") για τους εργαζόμενούς της, καθώς και σεμινάρια σε συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, για τη διασφάλιση και πιστοποιημένη εκπαίδευση των εργαζομένων της
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους εθελοντές που πρόκειται να αναλάβουν δράση στο χώρο της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
  • Υποστηρίζει – σε ειδικές περιπτώσεις και οικονομικά – την εκπαίδευση του προσωπικού της και σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους (Μεταπτυχιακά προγράμματα, κ.λπ.)
  • Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και βιωματικής εκπαίδευσης για ομάδες εργαζομένων άλλων χώρων και οργανισμών κατά περίπτωση
  • Προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές και φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο χώρο της αποκατάστασης, της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της κοινότητας, της διοργάνωσης εκδηλώσεων, της παροχής υπηρεσιών στήριξης κατ' οίκον ή/και της επιστημονικής έρευνας με την καθοδήγηση καταρτισμένων επαγγελματιών.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ε.Ε. να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.