Ψυχολογικη υποστηριξη και ενημερωση

Στην ΑΝΙΜΑ πιστεύουμε πως οποιοσδήποτε άνθρωπος, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας, οικονομικής ή κοινωνικής επιφάνειας, εκπαιδευτικού επιπέδου ή άλλου χαρακτηριστικού χρειάζεται σε τουλάχιστον μία δύσκολη στιγμή της ζωής του υποστήριξη σε περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ζωής.
Πιστεύουμε ακόμη ότι αυτή η στιγμή δεν τον χαρακτηρίζει δια βίου ως "ψυχικά ασθενή", "νευρωσικό" ή αλλιώς, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα προβλήματα ή ζητήματά του με τρόπο πιο αποτελεσματικό για τον ίδιο στο μέλλον.

Πού όμως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί; Πώς να είναι σίγουρος ή σίγουρη ότι εκεί όπου απευθύνεται θα λύσει το "πρόβλημά" του ή θα ανακουφιστεί;
Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε καν ποιες είναι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και τι μας προσφέρει η καθεμία. Πολλοί δεν ξεχωρίζουμε καν την έννοια και τη σημασία των λεγόμενων ψυχικών διαταραχών.

Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεται να μας ρωτήσετε.

  • Δεν αναλαμβάνουμε για κανένα λόγο περιστατικά ακούσιου εγκλεισμού ή ακούσιας νοσηλείας, καθώς θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Δεν επιβάλλουμε για κανένα λόγο φαρμακευτική αγωγή ή άλλη μορφή κατασταλτικής θεραπείας ή περιορισμού, καθώς θεωρούμε ότι αυτά αποτελούν βασανιστήριο και επίθεση κατά της ζωής ενός ανθρώπου.
  • Στοχεύουμε να προλάβουμε τον εγκλεισμό άλλων ανθρώπων και έτσι να πάψει να αναπαράγεται το παραδοσιακό μοντέλο ιδρυματικής ψυχιατρικής.

Όσοι περισσότεροι γνωρίζουν τόσο κερδίζουν όλοι.