Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η θέση της ΑΝΙΜΑ για το Σχέδιο Νόμου για την Ακούσια Ψυχιατρική Περίθαλψη, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Τετάρτη 8/5/19.

 

 

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το 2017 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση ενός σχεδίου νόμου για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία (ν. 2071/1992). Κρίνοντας, όμως, από τις προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου, έχουμε να σχολιάσουμε τα εξής: Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με disabilities, ο όρος αναπηρία δεν πιστεύουμε ότι εκφράζει νοηματικά και επί της ουσίας τη λέξη 'disability', η οποία αναφέρεται στην κοινωνική αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες κάθε ανθρώπου στο κοινωνικό πλαίσιο (και όχι σε κάποιο πρόβλημα στο άτομο).
Κάθε μορφή εξαναγκασμού θεραπείας χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.
Μιας και η χώρα μας έχει ήδη υπογράψει και αποδεχθεί τη διεθνή αυτή σύμβαση ίσως να μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια νέα εξέταση του υποστηρικτικού συστήματος περίθαλψης στην ψυχικής υγεία εν συνόλω.
Το γεγονός ότι το ποσοστό ακούσιας νοσηλείας είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα οφείλεται κατά κύριο λόγο σε έλλειψη επιλογών και στην εσφαλμένη αντίληψη περί ψυχικής υγείας. Νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει διαφορετική λύση.
Η προσοχή όσων συμμετείχαν στη σύνταξη της σύμβασης αυτής έχει στραφεί προς την κατεύθυνση υποστηρικτικών υπηρεσιών και δομών και απομακρύνεται από το παραδοσιακό μοντέλο αντιμετώπισης των ψυχικών δυσκολιών ή άλλης μορφής δυσκολιών ή/και νευρο-διαφορετικότητας.
Θα είναι δύσκολο να θεωρηθεί ο νόμος αυτός συμβατός με τη διεθνή σύμβαση και το πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί.

-ΑΝΙΜΑ

 

Διαβάστε εδώ το Σχέδιο Νόμου.