Η φιλοσοφια της ΑΝΙΜA

Όραμα

Όλοι μας να έχουμε την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα που χρειαζόμαστε για να απολαμβάνουμε τη ζωή.
Κανένας άνθρωπος να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζει μόνος τα προβλήματα της ζωής του.

Σκοπός

Σκοπός μας είναι να γίνει η ΑΝΙΜΑ η ουσιαστική και θετική επιλογή στην ψυχική υγεία και την κοινωνική στήριξη, να επιτευχθεί η ισότιμη συμμετοχή μας σε κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που επηρεάζουν τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής υποστήριξης σε όλους.
Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

  • δημιουργούμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων
  • εστιάζουμε στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας
  • ενημερώνουμε ειλικρινά και με συνέπεια όλους για θέματα που τους αφορούν
  • είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όλους όσοι έχουν παρεμφερείς στόχους και σκοπούς με μας για το κοινό καλό
  • αυτoαξιολογούμαστε και βελτιωνόμαστε συνεχώς