Ομαδα προβληματισμου και αυτοεκπαιδευσης

Στο περιβάλλον εργασίας μας προκύπτουν καθημερινά ερωτήματα και ζητήματα που πιθανόν δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν μονοσήμαντα και ίσως μας φέρνουν αντιμέτωπους ακόμη και με την παραίτησή μας από την εργασία μας.
Όσοι λοιπόν αναρωτιόμαστε:

  • Αν οι πρακτικές μας είναι επαρκείς
  • Αν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους χρήστες των υπηρεσιών μας
  • Αν είναι ανθρωποκεντρικές ή ασθενειο-κεντρικές
  • Αν τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας που έχουν χαρακτηριστεί «ψυχικά ασθενείς» γίνονται σεβαστά
  • Αν η εκπαίδευσή μας είναι αρκετή ή αν μας χρειάζεται

Μπορούμε να συζητήσουμε και να εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας σε μια Ομάδα προβληματισμού και αυτοβοήθειας. Οι εργαζόμενοι της «ΑΝΙΜΑ» πήραν την πρωτοβουλία να αναζητήσουν και άλλους σπουδαστές ή επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας που θα ήθελαν να:

  • Εκπαιδεύονται διαρκώς χωρίς να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από «αυθεντίες»
  • Ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν
  • Έχουν άποψη για ό,τι συμβαίνει στην ψυχική υγεία


Η Ομάδα Π&Α δεν έχει περιορισμό ως προς τη θεματολογία. Δεν διοικείται και δεν ελέγχεται από κανέναν – ούτε από τη διοίκηση του φορέα – και δεν λογοκρίνεται. Είναι μια ομάδα κυρίως για τη δική μας ψυχική υγεία...